Det netop overståede afghanske præsidentvalg blev af statsledere verden over udråbt som en overraskende succes – men det er endnu ikke klart, hvor meget der blev snydt og hvor mange, der stemte.

Af Yari Kofi Dakinah

”Det er stadigvæk for tidligt at kalde valget for en succes eller fiasko, men det var ikke entydigt noget rent valg”.

Afghanske journalisters aftale om at fortie historier om vold i forbindelse med landets netop afholdte præsidentvalg, en bemærkelsesværdig høj valgdeltagelse og flere klager over uregelmæssigheder end ved sidste præsidentvalg kan vise sig at blive et problem for fredskabelse i Afghanistan ifølge afghanistanekspert Nagieb Khaja.

Han hæfter sig især ved den subjektive dækning af valget og en kontroversiel valgprognose.

”Det er kommet frem, at journalisterne i Afghanistan på forhånd havde aftalt ikke at publicere negative historier, der relaterer til valget. Det har altså fra start af ikke været et objektivt dækket præsidentvalg. At det afghanske præsidentvalg har været en stor succes, som man hører fra mange steder, er, som det ser ud lige nu, en sandhed med modifikationer”.

Mindre end syv timer efter at valgstederne lukkede i Afghanistan proklamerer en af landets valgansvarlige organisationer, Independent Election Commission of Afghanistan, at cirka syv millioner af de omkring 12 millioner stemmeberettigede afghanere har stemt. Tallet og timingen undrer Nagieb Khaja, både på grund af omfanget af deltagelsen, og fordi de ansvarlige tilsyneladende har været i stand til at danne sig et overblik over hvor mange, der har stemt, så overraskende hurtigt.

”Der har, så vidt jeg er orienteret, næsten ikke været nogen journalister i landområderne på valgdagen, i hvert fald slet ikke i samme grad som i byerne. De angreb på journalister, der fandt sted op til valget, afskrækkede en del fra at tage ud til landdistrikterne. Og det gør det svært at forstå, at tallene om valgdeltagelsen fra disse områder kan blive samlet ind så hurtigt. Det er et ekstremt højt tal. Og der er hverken nogen statistik eller registrering fra selve valgdagen, der kan dokumentere, at der er så mange, der har stemt”.

Tvivlsomme valgprognoser er ikke det eneste, der på dette tidlige stadie undrer. Omfanget af indrapporteringer om valguregelmæssigheder er også et potentielt faresignal.

Flere anklager om valgfusk

Afghanistans instans for valgrelaterede klager, Electoral Complaints Commission, ECC, modtog flere klager ved dette valg end ved landets sidste præsidentvalg i 2009.

”Det er endnu for tidligt at konkludere noget om omfanget af snyd ved dette valg. De indrapporterede sager skal først undersøges af ECC, men viser det det sig, at de flere klager skyldes mere fusk end tidligere, vil det underminere den nye regerings legitimitet og ad den vej bane vejen for flere uroligheder”, siger Nagieb Khaja og uddyber:

”Oprørsgrupper som Taleban får opbakningen i befolkningen, når de fremstår mere legitime end regeringen”.

Legitimitet i det afghanske præsidentvalg er afgørende for fred i Afghanistan

Med godt 250 dage tilbage før det internationale samfunds krigsmission i Afghanistan slutter, er valget af mange udset til at være af afgørende betydning for at opnå en fredsaftale med landets oprørsgrupper. Men en fredsaftale med Taleban forudsætter, at landets præsidentvalg opfattes som legitimt i befolkningens øjne.

”Den eneste måde, hvorpå valget kan understøtte en forhandlet løsning, er, hvis den nye præsident eller snarere selve præsidentembedet legitimeres af valget. Denne legitimering handler om, i hvilken udstrækning afghanerne oplever, at valgets vinder er fundet på en legal måde. Jo mere legitim regeringen anses, jo mere villig vil Taleban være til at nå en forhandlet løsning”, forklarer Nagieb Khaja og uddyber:

”Tidligere valgs åbenlyse fusk har understøttet Talebans sag, da det har gjort det nemmere at overbevise befolkningen om, at de skal støtte Taleban frem for regimet”.

Derfor kan præsidentvalget kun understøtte en løsning på konflikten, hvis det samlet kommer til at fremstå som et rent valg.

SE OGSÅ: THIS IS TALIBAN COUNTRY

Nagieb Khaja er journalist og forfatter til bogen Historien der ikke bliver fortalt om krigen i Afghanistan. Har arbejdet for DR og TV 2 samt bidraget bl.a. til filmen Den hemmelige krig. Medlem af RIKO-rådet.
 
Yari Kofi Dakinah er kandidat i international sikkerhed og folkeret samt medlem af RIKO’s bestyrelse.