Rådet for International Konfliktløsning, RIKO, hilser beslutningen omkring en evaluering af den danske indsats i Afghanistan velkommen. Dog mener vi, at der skal tages højde for en række punkter, hvis evalueringen skal resultere i dybdegående og brugbar viden. Der er meget, vi kan lære af krigen i Afghanistan, men det er altafgørende, at alle relevante parter og flest mulige aspekter af krigen bliver inkluderet i en evaluering. Vi foreslår derfor følgende:

Hvem skal stå bag evalueringen?

RIKO mener, at evalueringen skal foretages af:

  1. En ligelig fordeling mellem forskere fra og uden for Forsvaret, Forsvarsakademiet, CMS og DIIS,  da der i høj grad også er brug for uafhængige ikke-militære perspektiver på krigen og dens følger.
  2. Uafhængige danske og udenlandske (britiske) eksperter og aktører med militærfaglig baggrund og erfaring fra Helmand,  som f.eks. Mads Silberg og Mike Martin.
  3. Historikere,  antropologer og områdeeksperter fra landets universiteter.

Hvilket materiale skal der være adgang til?

RIKO mener, at:

  1. Forskere skal have adgang til alle relevante kilder i statsadministrationen, evt. begrænset af tavshedspligt i særlige tilfælde.
  2. Der skal laves research i, hvad afghanerne selv mener om den danske indsats, hvilket kan gøres gennem interviews i Helmand foretaget af uafhængige og lokalt sprogkyndige eksperter.
  3. Evalueringens hovedfokus må være på sikkerhedspolitiske og militære aspekter, ikke på DANIDA-udviklingsprojekter. Evalueringens tilgrundliggende materiale må afspejle denne tilgang.