Tilmeld her / Sign Up here

Den udenrigspolitiske tænketank RIKO og studenterorganisationen Consilium inviterer hermed til et panelmøde om Danmark og Vestens samarbejde med Rusland i fremtiden. Fokus vil være på hvordan Rusland kan inddrages i et samarbejde og hvordan vi kan undgå at ende i en ny form for kold krig. Er skærpede sanktioner, trusler og oprustning vejen frem, eller kan dialog, forhandlinger og ikke-militær konfliktløsning skabe større sikkerhed – for alle parter? Hvordan kan den aktuelle konflikt i Ukraine løses, og er en “Helsinki II-proces” mulig med forbillede i 1970erne og 1980erne?

Panelet vil bestå af:

Poul Villaume, dansk historiker og professor, dr.phil. i samtidshistorie ved Saxo-Instituttet, Københavns Universitet. Poul Villaume er medlem af RIKOs bestyrelse og medstifter af RIKO. Han har især forsket i den kolde krig, dansk udenrigspolitiks historie efter 1945, USAs udenrigspolitik efter 1945 og NATOs historie.

Jens Jørgen Nielsen, lektor ved Niels Brock Handelsskolen, hvor han bl.a. underviser i konfliktløsning og interkulturel kommunikation. Jens Jørgen Nielsen er uddannet historiker og medlem af RIKOs råd. Han taler flydende russisk og ukrainsk, har boet i Rusland i mange år, har været korrespondent for Politiken, har virket som journalist og følger de russiske medier tæt.

Søren Riishøj er tidligere folketingsmedlem for Socialistisk Folkeparti og er nu lektor emeritus i statskundskab, Syddansk Universitet, med særligt fokus på politiske og økonomiske transformationer i de tidligere kommunistiske lande i Centraleuropa.

Jens Worning, tidligere generalkonsul i Skt. Petersborg, er ruslandsanalytiker og virksomhedsrådgiver. Han rådgiver danske virksomheder om hvordan de skal navigere i Rusland. Desuden er han ekstern lektor i statskundskab ved Københavns Universitet.

Praktisk info:

Panelmødet afholdes torsdag d.26. februar kl. 17-19 på det gamle Kommunehospital, som nu hedder Center for Sundhed og Samfund (CSS), Københavns Universitet, lokale 35.01.06. Adressen er: Øster Farimagsgade 5, 1353 København K.

Panelmødet afholdes i et samarbejde mellem RIKO og Consilium.

Consilium logo

Tilmeld her / Sign Up here


Rådet for International Konfliktløsning (RIKO) arbejder for at fremme ikke-militære løsninger på internationale konflikter. RIKO ønsker at bidrage til et velinformeret beslutningsgrundlag for dansk udenrigspolitik, samt en kvalificeret offentlig debat herom. RIKO afholder oplysende debatarrangementer og udgiver artikler baseret på rådsmøder, hvor RIKO præsenterer redskaber og begreber inden for konfliktløsning og analyserer konkrete internationale konflikter med et konfliktløsningsperspektiv. Læs mere om RIKO på www.riko.nu, eller find os på Facebook og Twitter @RIKOdk.

Consilium er en interdisciplinær studenterforening som beskæftiger sig med freds- og konfliktstudier. Et af formålene med Consilium er at skabe et rum, hvor interesserede kan få glæde af forskeres såvel som studerendes erfaring og viden indenfor konfliktløsningsfeltet. Consilium afholder forskellige typer arrangementer, heriblandt mindre oplæg af studerende samt oplæg og debatmøder med forskere og praktikere. Læs mere om Consilium på vores Facebookside eller på www.cric.ku.dk/consilium.