For 70 år siden blev FN dannet for at “ frelse kommende genrationer fra krigens svøbe”. Hvis vi ser rundt i verden idag kan man ikke ligefrem sige at der er fred i alle dele af verden.

I Nigeria, i Syrien, I afghanistan, Irak , Libyen og Ukraine har krige dræbt tusinder og drevet millioner på flugt.

Kofi Annan, tidl. FN generalsekretær 1996-2007 er formand for ”The Elders” (www.theelders.org) – en gruppe af tidl. præsidenter, premierministre og højtstående embedsmænd – og foreslår i et opråb fire ideer der kan sikre FN’s ønskede fred:

1. En ny organisation af sikkerhedsrådet. Nye permanente   medlemmer , som kan sidde længere end de regulære medlemmer, men uden vetoret. Det ville f.eks. betyde at lande som Indien, Brasilien, Sydafrika, Mexico ville kunne komme med i Sikkerhedsrådet.

2. De 5 eksisterende permanente medlemmer afgiver en højtidelig erklæring om at inter uenighed ikke vil stå i vejen for rådets evne til at handle dvs. At de undlader at bruge deres veto.

3. De lande og folk som er direkte påvirket af beslutninger skal høres af Sikkerhedsrådet

4. En langt mere åben, transparent og demokratisk procedue ved valg af ny FN –generalsekretær. Stærke generalsekretærere som Kofi Annan, Dag Hammarskjer ofte blevet vagt fra de seneste gange af stormagterne, der gerne vil have medgørlige embedsmænd. Den nuværende generalsekretær falder i sidstnævnte kategori.

Alle de fire forslag kan realiseres uden pagtændringer men blot ved ændring af praksis.

Læs hele forslaget her…