Fredag den 20. maj afholdt DIIS et arrangement om FN, hvor der blev reflekteret over organisationen i lyset af FNs generalforsamlings halvfjerdsindstyvende samling. FN-byen dannede passende ramme for arrangementet, og formanden for FNs Generalforsamling, Mogens Lykketoft, og tidligere udenrigsminister, Uffe Ellemann-Jensen, styrede debatten. På trods af en rollefordeling som idealisten vs. realisten kunne både Lykketoft og Ellemann-Jensen konstatere “UN matters!”

Efter arrangementet greb RIKOs bestyrelsesformand chancen og overrakte Mogens Lykketoft bogen Internationale konflikter.