Den moralske forargelse over og fordømmelse af de seneste ugers bombninger af Øst-Aleppo er naturlig og forståelig. Og den er ikke svær at dele. Men skal volden i Aleppo og i resten af Syrien nedtrappes og en politisk forhandlingsløsning på krigen i Syrien bringes nærmere, er det samtidig nødvendigt at tage udgangspunkt i de hårde realiteter. Følgende er RIKOs forslag til plan for at stoppe krigen i Syrien. 

  • USA og Rusland må genetablere deres samarbejde og sikre en ny våbenhvile, hvor der sikres korridorer, så mennesker kan komme ud af krigszonen i Øst-Aleppo.
  • Våbenhvilen skal både sikre et stop for den syriske regerings russisk-støttede bombeoffensiv mod Øst-Aleppo og samtidig sikre, at Al Nusra og allierede islamistiske terrororganisationer forlader Øst-Aleppo ved en international, FN-garanteret aktion og ledes til områder i Syrien, som de selv vælger, således som FNs særlige Syrien-forhandler, de Mistura, har foreslået det.
  • Ingen yderligere eskalation af militær art i form af fx ensidigt indført flyforbudszone. Flyforbudszoner i Syrien kan kun indføres hvis alle de vigtigste militære aktører i konflikten støtter sådanne zoner. Uden denne støtte vil der være stor risiko for militær optrapning og flere dræbte civile.
  • FN bør være ramme om forhandlinger, hvor også de regionale parter inddrages og gøres ansvarlige for en løsning (især Iran, Tyrkiet, Saudi-Arabien og Qatar).
  • På længere sigt gennemføres FNs fredsplan for Syrien med demokratiske valg, en national forsoningsproces, m.m. Realisering af FNs plan og valg i Syrien er absolut noget, der kun kan gennemføres på meget langt sigt. Fremskridt i fredsprocessen må formodes kun at ske i små trin (og ofte med tilbageslag).

Bemærkninger

De 3 første punkter hører sammen. Vi tror ikke på noget samarbejde mellem USA og Rusland, hvis ikke våbenhvilen indeholder en løsning på terrorismeproblemet hos oprørerne. Det der bekymrer den syriske regering og Rusland er faren for at Al Nusra (hvis nye navn er Jabhat Fatah al –Sham) skal forsætte længere ind i Syrien og gå imod Damascus. Al Nusra er allerede på Vestens terrorliste. En løsning på terrorismeproblemet må derfor være en forudsætning i storbyen Aleppo – FN må involveres i at eskortere dem ud. FN’s De Mistura ser også denne løsning og har sagt at han vil følge dem ud – og sikre der ikke sker dem noget.

Di Mistura ved, at når man har to parter, der skal forhandle, må begge parter kunne se sig selv i aftalen – og for Rusland og Syrien er en løsning på terrorproblemet det væsentlige. Så uden at dette punkt bliver løst – formentlig ingen aftale.

Vedrørende flyforbudszone over Aleppo: Kun USA har reelt den militære magt til at hævde en flyforbudszone. Men en sådan amerikansk iværksat zone er både skrøbelig og farlig for en fredsproces. Skrøbelig, fordi fly kan skydes ned af russiske raketter – og det kan meget vel ske. Og farlig, fordi eventuel russisk beskydning af amerikanske fly vil have alvorlige konsekvenser for hele den internationale spænding. I øvrigt er det helt utænkeligt, at Obama pt vil løbe denne risiko – han er i de sidste måneder af en embedsperiode og der er præsidentvalgkamp. Og krige er ikke populære i USA. Obama vil derfor bruge diplomatiske midler over for Rusland – enten negative eller positive (hvis forhandlingsklimaet bedres). Det er ikke udtryk for svaghed, men for en realistisk bedømmelse af magtforholdene i og omkring Syrien.