Rådet for International Sikkerhed afholdt den 7. december 2016 konference på Christiansborg. Formålet var at invitere alle til konference om bæredygtig sikkerhed og debat om Danmark udenrigspolitiske engagement. Konferencen skulle kaste lys på alternative muligheder for dansk bidrag til international konfliktløsning. Ved at sætte fokus på militære og ikke-militære indsatser, gav konferencen nye indsigter og lagde op til debat blandt praktikere, politikere og fagfolk.

 

Bæredygtig Sikkerhed
 – Hvordan kan Danmark bidrage bedre til international konfliktløsning?

Konferencen fandt sted onsdag, den 7. december 2016, kl. 13-16.30 i Fællessalen på Christiansborg

Program

Ordstyrer Jørn Boye Nielsen formand for bestyrelsen i  RIKO

13:00-13:05 Velkomst ved René Gade, fredsordfører Alternativet

13.05
1)
Konflikthåndtering og stabilitet 

 • Keynote: Perspektiver fra Liberia og Syd Sudan: FN i fredsopbygning og fredsbevaring
  Ambassadør og SRSG i Syd Sudan Ellen Margrethe Løj
 • FN’s fredsoperationer – reformer, udfordringer og muligheder
  Seniorforsker ved DIIS Louise Riis Andersen
 • Indsatsen imod kemiske våben i Syrien og Libyen
  Flotilleadmiral Torben Mikkelsen
 • Politikerpanel I
  Danmarks rolle i konflikthåndtering og stabilitet.
  Marie Krarup fra Dansk Folkeparti, Rasmus Jarlov fra Konservative, René Gade fra Alternativet, Eva Flyvholm fra Enhedslisten og Henrik Dahl fra Liberal Alliance
 • Q&A

14.40 – 15.00 Kaffepause

15.00
2) Bæredygtig fred 

 • NATO-Rusland – hvordan håndterer man en konflikt og varetager sin sikkerhed samtidig?
  Professor og leder af Forskningscenter for Løsning af Internationale Konflikter (CRIC) Ole Wæver
 • Lokal konfliktløsning og fredsopbygning Armed Violence Reduction Advisor i Vest Afrika for Dansk Flygtningehjælp Line Brylle
 • Muligheder for dansk bidrag til bæredygtig udvikling Seniorforsker ved DIIS Lars Engberg Pedersen
 • Politikerpanel II
  Bæredygtig fred.
  Marie Krarup fra Dansk Folkeparti, Rasmus Jarlov fra Konservative, René Gade fra Alternativet, Eva Flyvholm fra Enhedslisten og Henrik Dahl fra Liberal Alliance
 • Q&A
 • 16.20-16.25 Afsluttende bemærkninger: Maria Stage, bestyrelsesmedlem RIKO

 

Bæredygtig sikkerhed                     

Den politiske debat om danske egeninteresser om sikkerhed og konfliktløsning fremstilles ofte som knyttet til tiltag på kort sigt. For at sikkerhed og konfliktløsning er bæredygtig må langsigtede tiltag medtænkes. Danmarks mulighed for at bidrage til langsigtet sikkerhed og konfliktløsning er derfor del af konferencen.

Ofte fremstilles spørgsmålet om Danmarks ageren i forhold til internationale konflikter som et valg mellem ikke at gøre noget eller at intervenere militært. RIKO ønsker en debat om sikkerhed, hvor forskellige måder at anvende militære virkemidler diskuteres og hvor militære virkemidler ikke er den eneste mulighed. Der findes adskillige ikke-militære og effektive måder at handle på i konflikter. Eksempelvis via mægling, diplomati, politisk dialog, kapacitetsopbygning og støtte til lokale fredsinitiativer.

RIKO anser forebyggelse af konflikter som en vigtig dimension af konfliktløsning. Hvis Danmark engagerer sig i forebyggelse af konflikter, kan vi redde menneskeliv, skabe bedre vilkår for global fremdrift, forebygge terrorisme, flygtningestrømme og spare penge.

Tiltag for fred og sikkerhed omfatter både militære og ikke-militære virkemidler. For at tiltag kan være bæredygtige må den politiske dimension, konteksten og længerevarende konsekvenser af konflikter medtænkes. Bæredygtig sikkerhed handler om at adressere årsagerne til konflikter og ikke kun reagere på symptomerne. Det er i denne kontekst, RIKO organiserer konferencen, hvor eksperter vil diskutere muligheder for dansk bidrag til bæredygtig sikkerhed.