USA angreb den 7. april en flybase i Syrien som svar på den horrible anvendelse af kemiske våben i en syrisk landsby få dage forinden. Men yderligere militær eskalering i Syrien vil efter RIKOs vurdering ikke bringe en fred nærmere. En politisk løsning på konflikten i Syrien skal findes og tilgodese det syriske folks behov. En militær intervention mod det syriske regime kan kaste brænde på bålet og forlænge konflikten med yderligere dræbte og sårede til følge. Omvendt vil en uhindret fortsættelse af både det syriske regimes og oprørernes krigshandlinger også koste yderligere menneskelige ofre. Situationen er farlig, ikke mindst fordi konflikten er internationaliseret og stormagter og regionale magter har interveneret ensidigt til støtte for de forskellige parter i den syriske borgerkrig.

Aktivt diplomati, sikring af humanitær støtte til civilbefolkningen og en gennemtænkt strategi, der tager højde for lokale og langsigtede forhold kan bane vejen for fred i Syrien. Stormagterne, først og fremmest USA og Rusland, og de involverede regionale magter må arbejde uden forhåndsbetingelser for en forhandlingsløsning, der garanteres af FN. Men det forudsætter, at der lægges målrettet pres fra andre landes regeringer og folkelige bevægelser på aktører i konflikten i Syrien. Udenrigsminister Anders Samuelsen har umiddelbart åbnet op for dansk militær støtte til yderligere amerikansk intervention i Syrien. Det mener vi er forhastet. Den danske regering bør prioritere sammen med andre lande, især i EU og NATO, at øge presset på alle parter for at afslutte borgerkrigen gennem en forhandlet løsning, der garanterer basale rettigheder til alle befolkningsgrupper i Syrien.

Yderligere uddybning:

RIKOs plan for afslutning af den syriske borgerkrig fra 16.10.2016