Læs rapporten i dens helhed her – eller i form af et kortere resumé.

Udenrigspolitisk Gruppe fra RIKO vil hermed præsentere den første version af en rapport, hvis endelige version følger senere i 2017, om en anden tilgang til dansk udenrigspolitik. Fokus for rapporten er en bæredygtig tilgang til dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik med vægt på ikke-militære komponenter, diplomati, internationale organisationer og konfliktløsning.

Læs blandt andet om, hvordan RIKO ser konfliktløsning i fremtiden blive anvendt i udenrigs- og forsvarsministeriet i Danmark, og om vigtigheden af en opprioritering af nedrustning og våbenkontrol i dansk udenrigspolitik.