Rådet for International Konfliktløsning (RIKO) og Oplysningsforbundet Demokrati i Europa (DEO) inviterer studerende og nyuddannede fra statskundskab, jura, journalisthøjskolen, regionale studier, historie, kulturelle studier, antropologi, psykologi og alt det inde midt imellem, til UnConference om EU’s rolle som international aktør i konfliktberørte samfund.

Frem til i dag har EU haft 35 militære og civile operationer og missioner uden for EU’s grænser. I konfliktsituationer, som i for eksempel Yemen, er EU på linje med FN i en position til at fungere som mægler og fredsopbygger. EU’s rolle som international aktør har længe været genstand for akademisk kulegravning, ligesom international konfliktløsning har udviklet sig til en selvstændig akademisk gren. Men krydsfeltet mellem EU og konfliktløsning er ofte blevet overset. Med denne konference søger DEO og RIKO at kaste lys på krydsfeltet med henblik på at starte en diskussion af EU’s rolle inden for fredsopbygning, fredsbevarende operationer, stabilisering og konfliktløsning. I stil med UnConference formatet er målet, at diskussionerne skal udmunde i konkrete artikler forfattet af deltagerne.

Så hvis du vil udgive en peer-reviewet artikel, selv prøve at være peer-reviewer, og deltage i en tværfaglig debat om EU som en fredsskabende, fredsbevarende og konfliktforebyggende aktør, så er dette en konference for dig.

For at deltage skal du indsende:

 1. Abstract med din idé til artikel på baggrund af de seks paneler: Max 1.000 tegn.
 2. En angivelse af hvilket panel, du mener din idé tilhører.
 3. Dine kontaktoplysninger: Fulde navn, telefonnummer, E-mail, uddannelsesmæssige baggrund. Gerne et billede af dig.

Mailen sendes til Helga Molbæk-Steensig: helga@deo.dk senest den 28. februar.

 

Paneler

 1. Kan EU blive hele verdens go-to mægler i voldelige konflikter?
          Internationalt magtvakuum i kølvandet på Trumps isolationistiske kurs.
 2. Kan man skabe fred med fredelige midler?
          EUs udenrigspolitik mellem blød og hård magt: EEAS’ rolle som EU’s løftestang for fred.
 3. Kan man skabe fred i verden for sin egen skyld?
          Sikkerhedspolitiske overvejelser i EUs stabiliserende og fredsbevarende indsatser.
 4. Hvordan kan man forhindre en konflikt før den opstår?
          EUs fredsopbyggende og forebyggende missioner i verden: Lokale løsninger.
 5. Kan man skabe fred med pisk og gulerod?
          EUs konditionalitetspolitik som værktøj til forsoning og kapacitetsopbygning.
 6. Kan man lovgive sig til fred?
          EU’s rolle som international lovgiver, der taler med én stemme.

Hvad er UnConference?

UnConference er en akademisk konference, hvor alle deltagere på forhånd uploader et abstract indenfor et af underemnerne. Til konferencen bliver disse abstracts diskuteret i paneldebatter. Der er således kun deltagere til konferencen, der også bidrager med et abstract, skriver en artikel og fungerer som peer reviewere.

Med udgangspunkt i deres abstract og inspiration fra paneldebatternes skriver deltagerne hver en artikel. Denne artikel vil sidenhen blive udgivet via DEO’s portal: EU-nyt og RIKOs hjemmeside samt i begge organisationers nyhedsbreve.

 

Plan

Onsdag den 28. februar: Deadline for indsendelse af abstracts og tilmelding til UnConference

Onsdag den 14. marts: UnConference i DEOs lokaler på Studiestræde 24.

Onsdag den 28. marts: Deadline for indsendelse af artikler – Peer-reviewere modtager hver to artikler

Onsdag den 11. april: Deadline for peer reviewere. Sende tilbage til skribenter.

Onsdag den 25. april: Deadline for skribenter – send færdig artikel til redaktørerne på helga@deo.dk

 

Link til begivenheden på Facebook: https://www.facebook.com/events/1546911122095530/