Mandag d. 23. april kl. 17:30-19.00 afholdes årets generalforsamling. Generalforsamlingen vil blive afholdt på Center for Sundhed og Samfund (CSS), Københavns Universitet, rum 15.3.01, Øster Farimagsgade 5, 1353 Kbh K.

Inden generalforsamlingen, kl. 15.30-17:15, afholdes seminariet Pathways for Peace – Can violent conflict be transformed by inclusivity?’ i samarbejde med Centre for Resolution of International Conflicts (CRIC).  Eventet handler om nylige tendenser i FN’s arbejde med fredsopbygning, konflikt forebyggelse og operationelle udfordringer i konfliktberørte områder.

For mere information om dette event besøg vores Facebook side.

 

Tilmelding til RIKOs generalforsamling sker per mail til int@riko.nu og gerne inden den 18. april.

Den foreløbige dagsorden til generalforsamlingen er således:

  1. Valg af dirigent(er) og referent(er)
  2. Beretning fra bestyrelsen om løbende og planlagt virksomhed samt drøftelse heraf. 
Beretningen fremlægges til godkendelse af generalforsamlingen.
  3. Fastsættelse af kontingent
  4. Kasseren fremlægger den reviderede årsrapport til godkendelse af generalforsamlingen – 
herunder eventuelle bemærkninger fra revisor(er) om organisationens økonomi, samt 
fastlæggelse af kontingent.
  5. Indkomne forslag
  6. Valg af for-mand/kvinde
  7. Valg af 4-8 bestyrelsesmedlemmer
  8. Valg af revisor/revisorer
  9. Eventuelt

 

Til generalforsamlingen har medlemmer, som har betalt deres medlemsskab for 2018, stemmeret. Det er muligt at betale på dagen. RIKOs vedtægter kan ses her: http://riko.nu/om-riko/formaal/

Vi ser frem til afholdelsen af RIKOs generalforsamling.

Vel mødt!