I forbindelse med det forestående folketingsvalg har Rådet nedsat 3 arbejdsgrupper der arbejder på hver deres fokusområde. Gunnar Olesen er med i en af disse grupper (: Fred og bæredygtig sikkerhed i Europa, især om deeskalering af konflikten Vesten/Rusland), og blev herigennem inspireret til at nedsætte 10 væsentlige teser, angående Danmark/Rusland forholdet anno 2019, som en opfordring til en mere bæredygtig og belyst dansk udenrigspolitisk tilgang hertil.

Læs den på Altinget  her .