Foto: Christian Als i Berlingske d. 11.03.19

 

Rådsmedlemmer af RIKO, Isabel Bramsen og Vibeke Vindeløv, har sammen med Ole Wæver, Søren Schmidt, Gorm Harste og Anine Hagemann skrevet om behovet for et permanent freds- og konfliktforskningsinstitut i Danmark. Kronikken understreger FN’s generalsekretærs hovedfokus på forebyggelse af konflikter samt de anerkendte Nordiske landes ekspertise i fredsforskning.

”Danmark bliver modtaget positivt i udlandet, fordi vi associeres med et stærkt nordisk freds- og konfliktarbejde (…) I modsætning til alle andre lande i Nordeuropa har vi ikke en permanent freds- og konfliktforskningsinstitution i Danmark. Der findes lommer af freds- og konfliktforskning rundt om i Danmark (…)

I den sammenhæng belyser kronikken, hvad Danmarks rolle potentielt kunne være i den Nordiske fredsforskning.

”Der er derfor behov for en ny, permanent institution, der kan sikre langsigtet udvikling af dansk freds- og konfliktforskning både med kobling til praksis og uddannelse af studerende.”

Læs kronikken på Berlingskes hjemmeside her.