Irak har ikke brug for flere Koalitioner af Villige!

Irak har ikke brug for flere Koalitioner af Villige!

Der er ikke brug for flere selvbestaltede ”koalitioner af villige” til militær intervention i Irak. Inddæmningen af IS-terrorproblemet i Nordirak og Syrien kræver istedet inddragelse af FNs Sikkerhedsråd – og især konstruktiv politisk-diplomatisk aktivisme
Read Article →
Irakisk kaos øger kurdisk chance for løsrivelse

Irakisk kaos øger kurdisk chance for løsrivelse

Konflikten i Irak kan blive en katalysator for kurdisk løsrivelse. Israel støtter op om et Kurdistan, de ser som en potentiel værdifuld allieret i Mellemøsten.
Read Article →
RIKO-udtalelse: Om Irak-tortursagen - Folketinget må sikre fri proces for de 23 irakere

RIKO-udtalelse: Om Irak-tortursagen – Folketinget må sikre fri proces for de 23 irakere

Bestyrelsen for Rådet for International Konfliktløsning (RIKO) finder det krænkende for retsbevidstheden og uforståeligt, at Procesbevillingsnævnet, i strid med Højesterets anbefaling, ikke bevilger fri proces til de 23 irakere, som vil føre sag mod Danmark for dokumenteret mishandling. Bestyrelsen opfordrer derfor regering og Folketing til at beslutte at dække sagens omkostninger, da den ellers ikke vil blive ført.
Read Article →