Rahbek: Iran har åbnet et vindue

Rahbek: Iran har åbnet et vindue

Lige fra den syriske krigs begyndelse har det været et standende emne, om krigen kunne vindes - og dermed standses - ved at sende våben til oprørerne eller ved at gribe ind med flyveforbudszoner eller direkte intervention.
Read Article →
Dystre udsigter for Geneve II

Dystre udsigter for Geneve II

Iran er ikke med. Vesten vil af med Assad. Oppositionen er splittet over, om man overhovedet skal med til konferencen. Den syriske regering taler om islamiske terrorister. Rusland vil ikke blande sig i andre landes interne affærer. Fredsmødet i Schweiz har dystre udsigter.
Read Article →
Krigsføring contra fredsbevaring i dansk udenrigspolitik

Krigsføring contra fredsbevaring i dansk udenrigspolitik

Fredsbevaring er en vital del af konfliktløsning. Det står i kontrast til den orientering mod krigseskalering, der har præget det internationale samfunds tilgang til store kriser og konflikter de seneste år. Her uddyber vi principperne bag fredsbevaring med eksempler fra dansk udenrigspolitik.
Read Article →