SEMINAR: Hvordan kan Danmark bidrage til fredsskabelse i MALI?

SEMINAR: Hvordan kan Danmark bidrage til fredsskabelse i MALI?

Rådet for International Konfliktløsning (RIKO) byder alle interesserede velkommen til paneldebatmøde omkring Mali med henblik på, hvordan Danmark bidrager til konfliktløsning og -forebyggelse i landet.
Read Article →
Krigsføring contra fredsbevaring i dansk udenrigspolitik

Krigsføring contra fredsbevaring i dansk udenrigspolitik

Fredsbevaring er en vital del af konfliktløsning. Det står i kontrast til den orientering mod krigseskalering, der har præget det internationale samfunds tilgang til store kriser og konflikter de seneste år. Her uddyber vi principperne bag fredsbevaring med eksempler fra dansk udenrigspolitik.
Read Article →
Konflikten i Nordmali

Konflikten i Nordmali

Dansk bidrag til FN´s fredsbevarende styrker kræver fokus på fredelig konfliktløsning med oprørerne i nord. Der er nogle dybe og underliggende konflikter med tuaregfolket i Nordmali, der kan udvikle sig til et nyt oprør mod den politiske elite i hovedstaden Bamako i syd, og som meget vel kan tage voldelige former, hvis der ikke gøres noget mht. politisk, økonomisk, social og kulturel inklusion af tuaregerne...
Read Article →