Staters suverænitet og Folkenes Selvbestemmelsesret

Staters suverænitet og Folkenes Selvbestemmelsesret

Sverige anerkender Palæstina, skotterne har for nyligt været ved stemmeurnerne, catalanerne ønsker løsrivelse fra Spanien og et selvstændigt Kurdistan er tættere på end nogensinde. Anerkendelse af autonome områder og de facto selvstændige stater bliver ofte præsenteret som det moralsk rigtige og noget, vi for alt i verden bør efterstræbe. Folkenes selvbestemmelse er da også et bærende princip i FN-pagten, men det samme er staters suverænitet, der kommer til udtryk i dogmerne om territorial integritet og territorialhøjhed. Disse ukrænkelige principper er indbyrdes selvmodsigende, men måske er den fleksibilitet dette afstedkommer i praksis lige hvad vi har brug for?
Read Article →