Anmeldelse |  ”An Intimate War: An oral History of the Helmand Conflict 1978-2012.” af Mike Martin

Anmeldelse | ”An Intimate War: An oral History of the Helmand Conflict 1978-2012.” af Mike Martin

Britisk officersveteran fra Afghanistan skriver skarpt kritisk bog om Storbritanniens/NATOs operationer i Helmand.
Read Article →
Kommentar og boganmeldelse: "Taleban. The Unknown Enemy"

Kommentar og boganmeldelse: “Taleban. The Unknown Enemy”

På NATO`s officer akademier anvender de kineseren Sun Tzu´s : The Art of War. I denne berømte klassiske skildring af krigen fra det 5 årh. fk. angiver Sun Tzu en af forudsætningerne for en succesfuld krig: Kend din fjende! I hvilket omfang har de militære ledere og politikerne i relation til Afghanistan så efterlevet Sun Tzu? Et væsentligt og vigtigt bidrag i så henseende er den skotske journalist og forfatter James Fergusson´s bog: ”Taliban. The unknown enemy.”
Read Article →
Anmeldelse: "Obama’s Wars. The Inside Story"

Anmeldelse: “Obama’s Wars. The Inside Story”

Bob Woodward’s bog ”Obamas’s Wars”, er et litterært værk der beskriver tiden i - og omkring det Hvide hus, i perioden fra 2008 efter at Obama blev valgt og frem til sommeren 2010. Bogen er bygget op omkring, informationssamling af citater samt referencer til dokumenter og referater fra møder. Den indeholder således ingen henvisninger til historiske udviklings linjer, analyser, men er gennemgående klinisk refererende, hvilket gør bogen enkel og let tilgængelig. Via dette perspektiv får læseren et indblik i magtkampene i det Hvide hus, mellem dets ”høge og duer”, i henhold til beslutningerne omkring krigsstrategien i Afghanistan og troppeforøgelsen af de 30.000 soldater.
Read Article →
Anmeldelse: "Kofi Annan: Interventions: A Life in War and Peace"

Anmeldelse: “Kofi Annan: Interventions: A Life in War and Peace”

De Forenede Nationers hovedrolle er ifølge FN-pagten at opretholde mellemfolkelig fred og sikkerhed. FN’s fredsbevarende aktiviteter er derfor blevet særdeles væsentlig for organisationen. Det er interessant, at de militært fredsbevarende ’blue barets’ ikke er direkte nævnt i FN-pagten, hvorimod initiativet hertil først blev taget af Dag Hammarskjöld i 1956 efter Suez-krisen.… læs mere!
Read Article →
Anmeldelse: ”Den fjerne krig – dansk soldat i Afghanistan”

Anmeldelse: ”Den fjerne krig – dansk soldat i Afghanistan”

Statens forsvarshistoriske museum (før Tøjhusmuseet) har sat denne udstilling op, med fokus på det danske militærs deltagelse i krigen i Helmand. Udstillingen er oplevelsesrigt opbygget med tableauer (og talrige interaktive skærme), der rekonstruerer danske lejre og soldaternes liv i disse, lejrenes næromgivelser, patruljering / krigsførelse og de dermed forbundne farer og tab for danskerne, samt arbejdet med at uddanne afghansk politi og militær.
Read Article →