Bestyrelsens Forretningsorden 2018/2019

Version 3, opdateret den 6. november 2018 1. BESTYRELSENS OPGAVER OG POSTER 1.1. Bestyrelsen har ansvaret for den daglige drift af Rådet for International Konfliktløsning (herefter ’RIKO’), og formanden/-kvinden tegner foreningen økonomisk sammen med ét andet...