Hvad er fred? Et seriøst politisk mål, eller en utopi? 

Torsdag den 15. juni kl 15.00-16.00

Deltagere: René Gade, freds- og forsvarsordfører, Alternativet, Isabel Bramsen, formand for RIKOs råd, Anne Nørgaard, Projektkoordinator, Crossing Borders.

RIKO og Crossing Borders åbner teltet med en diskussion af begrebet fred

Det burde ikke være kontroversielt at sætte fred på dagsordenen. Men modsat andre nordiske lande så er fred lidt af et fyord i mange danske, politiske kredse. Ikke desto mindre nyder vi godt af fred i Danmark modsat mange andre steder i verden. Ligeledes indgår fred i diverse politiske målsætninger, for eksempel ‘fred og fremgang i Afghanistan’. I dialog med de fremmødte, vil René Gade, freds- og forsvarsordfører fra alternativet og Isabel Bramsen, formand for RIKOs Råd og post.doc. på CRIC på baggrund af to korte oplæg diskutere, hvad fred er for en størrelse. Er det blot fraværet af krig? Eller er der mere til det og i så fald hvad? Indebærer fred også lighed, frihed og venskabelige relationer? Kan fred være konfliktfyldt? Og er fred en uopnåelig utopi som ingen kan leve op til? Ud fra diskussionen vil vi tale om, hvordan og på hvilke niveauer i samfundet fred kan skabes.

Fremtidens danske udenrigs- og sikkerhedspolitik

Fredag den 16. juni kl 10.30-11.30

Deltagere: Jørn Boye Nielsen, Medstifter af RIKO, Søren Riishøj, Lektor Emeritus med speciale i Østeuropa

RIKO er i gang med et større projekt om fremtidens danske udenrigs og sikkerhedspolitik, der ventes udgivet i slutningen af dette år. Et panel af gruppen bag projektet vil løfte sløret for noget af indholdet i dette projekt. Essensen i projektet er en vision om et Danmark, der ikke involverer sig i krig efter krig, men benytter diplomati og konfliktløsning maksimalt i sit virke. Det kræver imidlertid en ny holdning og nye værktøjer i den udenrigs- og sikkerhedspolitiske værktøjskasse. Begrebet bæredygtig sikkerhed er et af de centrale begreber i projektet. Sikkerhedspolitik er mere end “krudt og kugler” – det er i den grad også international bistand og opbygning af konfliktløsningsmetoder i det danske diplomati.

Ungdomspolitikere i debat: Fremtidens udenrigspolitik

Fredag den 16. juni kl 15.00-16.00

Deltagere: Victor Boysen, Radikal Ungdom, Marcus Danielson, LA Ungdom, Andreas Weidinger, KU, Simon Lindkjær, VU, Jakob Klivager, SF Ungdom, Hans Ahlmann-Olsen, Alternativets Unge, Tobias Weische, DF Ungdom, Lasse Quvang Rasmussen, SDU, Maria Stage (moderator)

Hvordan skal Danmarks engagement i internationale konflikter se ud i fremtiden?

Danmark er i dag tilstede i mange af verdens konflikter og bidrager med både nødhjælp, udviklingsbistand, kapacitetsopbygning og militære midler. Især militærindsats fylder meget i dansk udenrigspolitik. Men hvordan skal Danmarks bidrag se ud i fremtiden? Kan man forestille sig en fremtid hvor automat reaktionen ikke er at gå militært ind? En fremtid hvor man ser på konfliktens karakter og medtænker alle muligheder for hvordan Danmark kan bidrage? Hvordan forbedrer vi Danmarks indsatser i konflikter? Det inviterer vi fremtidens ledere ind for at diskutere.

Hvordan vi taler sammen: Mæglingssession om Israel/Palæstina 

Fredag den 16. juni kl 17.00-18.00

Deltagere: Søren Espersen, Udenrigsordfører DF, Nikolaj Villumsen, Udenrigsordfører EL, Mie Marcussen, Konfliktmægler

Vi sætter fokus på den politiske dialog og hvordan vi debatterer, med Israel/Palæstina som tema

I demokratiet er det naturligt at være uenige og det er ikke et problem. Tværtimod, hvor ville vores demokrati være uden uenigheder? Men måden vi er uenige på er altafgørende for de resultater, vi skaber. Håndterer vi uenigheden destruktivt udløser den ødelæggelse, og omvendt kreerer den konstruktive uenighed nye veje og synergi. Det gælder både i hverdagen, på arbejdspladsen, i globale konflikter og i politiske samtaler. RIKO vil, i samarbejde med Mie Marcussen (konfliktmægler) fra Nordiske Mediatorer, sætte fokus på den politiske dialog og afvikler derfor en mæglingssession med politikere. Vi har inviteret Søren Espersen, DF og Nikolaj VIllumsen, EL, til en dialog om både Israel/Palæstina og om måden, de er uenige på. Dialogen faciliteres af Mie, og undervejs vil der være fælles refleksion om både indhold og proces.

Fotoudstilling: Eyes On Syria 

Fredag den 16. juni kl 18.00-19.00, lørdag den 17. juni kl 18.00-19.00, søndag den 18. juni kl. 12.00-13.00

Med fotoudstillingen “Eyes On Syria” fortælles historien om et Syrien der ikke længere findes.

I 1961 kørte tre danske fotografer gennem Syrien, i et folkevognrugbrød, på vej til arkæologisk feltarbejde i Ægypten. Ruten gik blandt andet gennem Aleppo, Krak des Chevaliers, Maaloula og Damaskus. På deres vej blev de grebet af den rigdom af kultur og historie som de mødte. De dokumenterede deres indtryk gennem omkring 150 fotos. Fotografernes negativer er for nylig dukket op i arkiverne på Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier på Københavns Universitet. Det er dokumentation af en fortid, som ikke længere er tilgængelig pga. de sidste års krig i området. Billederne videregives til en større offentlighed som et stykke erindringsarbejde, der kan minde om fortiden og sætte billeder på håb for fremtiden, for håb bygger på bevidsthed om ens historie og identitet. Udstillingen af fotostaterne er tænkt som en erindring om en storslået kulturarv og et oplæg til samtale og vidensdeling om Syrien mellem specialister, danskere og syrere – og verden i det hele taget.

Konfliktforebyggelse: Hvordan kan Danmark bidrage? 

Lørdag den 17. juni kl 12.00-13.00

Deltagere: Christian Friis Bach, tidl. udviklingsminister og undergeneralsekretær i FN, Line Brylle, Dansk Flygtningehjælp, Maria Stage, Forkvinde i RIKOs bestyrelse, Isabel Bramsen, Forkvinde i RIKOs råd

Hvordan realiseres konfliktforebyggelse som udenrigs- og udviklingspolitisk prioritet?

Konfliktforebyggelse er en dansk udviklingspolitisk prioritet og prioritet for det multilaterale samarbejde. Men når konfliktforebyggelse nævnes som prioritet i dansk udenrigs- og udviklingspolitik, så er det ikke tydeligt, hvad der menes, hvordan konfliktforebyggelse bedst udføres, og hvilken forskel det medfører i dansk politik at sætte det som prioritet. Hvad forbygges? Er det eskalering af vold, væbnet konflikt, politisk uenighed eller ulighed og fattigdom? Hvordan bidrages til konfliktforebyggelse? Er konfliktforebyggelsesindsatser forskellige alt efter om de har kort- eller langsigtet perspektiver? Sessionen stiller skarpt på konfliktforebyggelse med oplæg om konkrete initiativer og mekanismer for at synliggøre muligheder for at realisere en prioritet i det danske udenrigs- og udviklingspolitiske arbejde.

FNs verdensmål: Generelt i hus eller plads til forbedring?

Lørdag den 17. juni kl 16.30-17.30

Deltagere: Helle Munk Ravnborg, Forkvinde i Mellemfolkeligt Samvirke, Knud Vilby, Journalist og forfatter.

Danmarks handlingsplan for FNs verdensmål for bæredygtig udvikling (SDGerne) blev lanceret i marts i år, hvori Danmark beskrives som blandt de lande, der er allerbedst rustet til at bidrage til den globale realisering af målene. Handlingsplanen påpeger, at Danmark generelt er i hus i med SDGerne. I Danmarks nye udviklingspolitiske strategi, Verden 2030, danner verdensmålene ramme for strategien. Danmark har blandt andet prioriteret verdensmål nummer 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner, og ifølge handlingsplanen anses det som et af de grundlæggende SDGer, der derfor skal gå på tværs af alle Danmarks indsatser for realisering af SDGerne. Men er vi virkelig ”generelt i hus”? Hvis man kigger på Danmarks muligheder for at fremme og leve op til SDGerne, er der så rum til forbedring? Hvordan kan Danmark bedst bidrage til at realisere verdensmålene?

Alternativer til militære midler 

Søndag den 18. juni kl 11.00-12.00

Deltagere: Jørn Boye Nielsen, Medstifter af RIKO

Hvordan bidrager man ikke-militært til at løse internationale konflikter? Hvor har det virket?Jørn Boye Nielsen, medstifter af RIKO, fortæller om de mange alternativer der er til militære løsninger og hvordan man de-eskalerer en konflikt. Internationale organisationer som FN spiller i dag en stor rolle og har mange instrumenter at spille på. Men civile, ikke-statslige organisationer mægler og faciliterer også i track 2 diplomati, og de har en vigtig rolle at spille i løsningen af internationale konflikter. Mægling, fredsopbygning og forhandlinger der leder til fredsprocesser vil blive diskuteret, og der gives eksempler på succesfulde fredsprocesser der har foregået uden brug af vold.