peace one day

21. september 2015, kl. 17-23, Dome of Visions ved Det Kongelige Bibliotek, København

Rådet for International Konfliktløsning (RIKO) inviterer alle interesserede til en aften med oplæg om international konfliktløsning, eksempler på konfliktløsning i praksis og diskussion af en ambitiøs ikke-militær sikkerhedspolitik. Partiernes forsvarspolitiske ordførere er inviteret med til dialog.

Dagen er arrangeret af Fredsministerium.dk sammen med Center for Konfliktløsning, Centre for Resolution of International Conflicts, FN-forbundet, Rådet For International Konfliktløsning og studenterforeningen Consilium, der alle stiller med oplægsholdere.

EN DAG OM FRED PROGRAM
FN’s Internationale Fredsdag
Mandag 21. september 2015 kl. 17.00–23.00
Dome of Visions ved Det Kongelige Bibliotek

Arrangører: Fredsministerium.dk, Centre for Resolution of International Conflicts (CRIC), studenterforeningen Consilium ved KU, Rådet for International Konfliktløsning (RIKO), Center for Konfliktløsning (CfK) og FN-forbundet

17.00: Velkomst
Fællessang: Tror du på sange om fred? Sanger og sangskriver Henrik Ginderskov
FN og freden: Repræsentantskabsmedlem Maj Rørdam Nielsen, FN-forbundet
Drømmen om et fredsministerium: Formand, Hasse Schneidermann, fredsministerium.dk

17.15: International konfliktløsning
Formand Jørn Boye Nielsen, RIKO, forperson, Annette Stubkjær, Consilium

18.15: Interkulturelt konfliktarbejde i praksis
Ungekoordinator Ane Nord, CfK-Ung

18.30: Ikkemilitær konfliktløsning i verdens brændpunkter
Professor i international politik og centerleder, Ole Wæver, CRIC

19.15: Pause (Materiale om kampagnen Nej til indkøb af nye Kampfly)

19.30: Vejen til fred – en ambitiøs ikkemilitær udenrigs- og sikkerhedspolitik?
Et panel bestående af dagens oplægsholdere, fredsaktivister og forsvarsordførere fra folketingets partier besvarer spørgsmål om, hvordan overgangen til en ambitiøs ikke-militær udenrigs- og sikkerhedspolitik kan finde sted.

21.00: Pause (Sandwich, øl og vand kan købes)

21.30 – 23:00: Koncert med Arne Würgler Band i Dome of Visions

Dagen rundes af med en fredskoncert med Arne Würgler Band.

Alle er velkomne – det er gratis at deltage!

Dagen om fred er finansieret af Græsrodsfonden, Ellen Hørups Fond, 1. Maj Fonden, Rød Fond & Den
almennyttige Fond af 15. september.