Folkemødet 2019

 

I juni 2017 deltog RIKO for første gang i Folkemødet på Bornholm. Det skal vi igen i år – og vi glæder os!

RIKO er allerede i fuld gang med forberedelserne til Folkemødet 2019.

Ligesom i ’17 og ’18, ligger vi højdepunkterne op her på siden. Følg med når det sker, lige her.

Vi håber på at få en plads i Institut for Menneskerettigheders telt på Folkemødet ’19. RIKO søger at skabe en forbindelse mellem dansk udenrigspolitik og verdensmål nr. 16: Fred, Retfærdighed og Stærke Institutioner ved at oplyse offentligheden om alternativer til militære indsatser med arrangementet “Skaber Krig Fred?”, som også bliver afholdt i samarbejde med KU ultimo Januar i år.

Alle delmålene for verdensmål 16 er enten direkte eller indirekte følger af væbnet konflikt – både intranational og internationalt – hvilket har implikationer for alle menneskerettigheder; retten til liv, frihed og personlig sikkerhed unanset baggrund.

Arrangementet er et metaperspektiv på Danmarks involvering i krig på globalt plan. Her vil lægges op til dialog gennem et centralt og åbent spørgsmål som: hvad forstår vi ved krigen, freden og den danske stats involvering i begge. Det kommer derved ikke til at tage udgangspunkt i en særlig geografisk, aktørmæssig, eller tidslig ramme, men vil være en dialog, hvor deltagerne vil være med til at udforske de grundlæggende assotiationer, incitamenter, dilemmaer og perspektiver til, hvorfor den danske stat foretager interventioner.