RIKO har tre frivilliggrupper, som tager sig af tre forskellige områder af RIKOs arbejde. De tre frivilliggrupper er:

Education & Training

Formål: Gruppen har til formål at øge oplysningen om international konfliktløsning til den danske befolkning gennem offentlige foredrag og oplæg. Derudover har gruppen til opgave at styrke det interne arbejdsmiljø blandt aktive i RIKO.

Opgaver: Gruppen arrangerer og afvikler en række foredrag, seminar og lignende med kendte praktikere og teoretikere, som skal holde foredrag om internationale konflikter og konfliktløsning. Gruppen har et samarbejde med Hovedbiblioteket, så ca. 5 gange om året afholdes der oplæg på Hovedbiblioteket med fokus på internationale konflikter.

Gruppemøder: Gruppen mødes mindst 1 gang om måneden, gerne i private omgivelser og med fokus socialt samvær.

Særlige krav: Som frivillig skal man være åben og udadvendt, da der bruges meget tid på at skabe kontakt og gode relationer til eksterne aktører. Kontaktperson: Annette Stubkjær, annette.stubkjaer@riko.nu.

Research & Analysis

Formål: Research & Analysegruppen er en ny gruppe, som har til formål at producere RIKOs konfliktanalyser samt tematiske analyser. Analyserne skal fungere som en præsentation og overblik over en bestemt konflikt eller tema, samt RIKOs syn herpå. En RIKO analyse præsenterer en systematisk gennemgang af årsager, aktører, fremtidige scenarier, potentielle anbefalinger samt de mange varierende dynamikker, der kan eksistere i en konflikt.

Opgaver: Udvikling af frameworks og værktøjer til analyser af konflikter og temaer. Udvikling af konfliktanalyser, tematiske analyser og policy-briefs.

Gruppemøder: Der er i øjeblikket ikke regelmæssige møder. I begyndelsen af et nyt projekt vil der være en del gruppemøder og -arbejde med udvikling af analyseværktøjer og frameworks. Små analysegrupper vil nedsættes løbende, som selv aftaler og afvikler møder.

Særlige krav: Minimum en bachelor inden for et relevant område. Kontakt: int@riko.nu 

Communication & Outreach

Formål: Mediegruppen producerer og finder relevante artikler, podcast, undersøgelser mm. til RIKOs online platforme.

Opgaver: Udarbejde interviews, artikler, kommentarer, anmeldelse og lignende. Desuden er gruppen medansvarlig for at lægge indhold op på RIKOs sociale medier.

Gruppemøder: Mediegruppen mødes ca. en gang om måneden.

Særlige krav: Det er en fordel hvis de frivillige har viden om og interesse for konfliktløsning samt journalistiske kompetencer og erfaringer. Derudover er det fordelagtigt, hvis sammensætningen af frivillig og deres interesseområder er repræsentativt for RIKOs fokusområder, så der altid er en, der kan skrive om de centrale emner. Kontaktperson: Merete Kofoed Johnsen, meretekofoedjohnsen@gmail.com.