Bliv frivillig i RIKO og vær med til at planlægge vores events og udarbejde vores baggrundsanalyser

Education & Training

Formål: I Uddannelsesgruppen er vi en flok engagerede frivillige med høje ambitioner om at øge kendskabet til international konfliktløsning hos den danske befolkning. Gruppens formål er at oplyse offentligheden om relevante problemstillinger i nutidige krige og konflikter og sætte fokus på, hvordan vi løser dem.

Opgaver: Vi er ansvarlige for en bred vifte af varierende opgaver, herunder planlægning af konferencer, foredrag og oplæg. Planlægning af arrangementer inkluderer hele processen fra udformning af programmet, SoMe-management og eksekveringen af eventet. Yderligere bidrager vi også til RIKO’s forberedelser af Folkemødet. Som frivillig i Uddannelsesgruppen vil du bl.a. få erfaring inden for projektledelse, eventplanlægning og organisationsarbejde på nationalt- og internationalt plan.

Gruppemøder: Gruppen mødes ca. 1-2 gange om måneden, gerne i private omgivelser. Det sociale samvær er en vigtig grundsten i vores arbejde.

Særlige krav: Vi lægger stor vægt på, at der er plads til alle med lyst og interesse i at udbrede kendskabet til international konfliktløsning. Uddannelsesgruppen er kendetegnet ved stor kreativitet og engagement samt en fælles ambition om at sætte international konfliktløsning på den politiske dagsorden i Danmark.

Kontaktperson:

Magnus la Cour Bravo Muñoz, education@riko.nu

Research & Analysis

Formål: Research & Analysegruppen er en ny gruppe, som har til formål at producere RIKOs konfliktanalyser samt tematiske analyser. Analyserne skal fungere som en præsentation og overblik over en bestemt konflikt eller tema, samt RIKOs syn herpå. En RIKO analyse præsenterer en systematisk gennemgang af årsager, aktører, fremtidige scenarier, potentielle anbefalinger samt de mange varierende dynamikker, der kan eksistere i en konflikt.

Opgaver: Udvikling af frameworks og værktøjer til analyser af konflikter og temaer. Udvikling af konfliktanalyser, tematiske analyser og policy-briefs.

Gruppemøder: Der er i øjeblikket ikke regelmæssige møder. I begyndelsen af et nyt projekt vil der være en del gruppemøder og -arbejde med udvikling af analyseværktøjer og frameworks. Små analysegrupper vil nedsættes løbende, som selv aftaler og afvikler møder.

Særlige krav: Minimum en bachelor inden for et relevant område.

Kontaktperson:  Anders Bank Toftager, anders.toftager@riko.nu