Hvad er RIKO?

Rådet for International Konfliktløsning (RIKO) er en uafhængig tænke-tank, der arbejder for at fremme ikke-voldelige løsninger i internationale konflikter.

Vi søger at bidrage til et velinformeret beslutningsgrundlag for dansk udenrigspolitik, samt en kvalificeret offentlig debat herom. Det gør vi blandt andet igennem artikler, foredrag og seminarer, hvor vi præsenterer redskaber og begreber indenfor konfliktløsning og analyserer internationale konflikter med et konfliktløsningsperspektiv.