Om RIKO

RIKO står for Rådet for International Konfliktløsning, og er en selvstændig, udenrigspolitisk tænketank. I RIKO arbejder vi for at den udenrigspolitiske debat bliver mere nuanceret, især med hensyn til hvilke ikke-militære redskaber, Danmark kan benytte for at bidrage til løsningen af internationale konflikter og krige. Du kan læse mere om RIKOs formål og vision her.

RIKO er en medlemsorganisation bestående af en bestyrelse, et råd, et sekretariat og diverse frivilliggrupper. Til daglig ledes organisationen af bestyrelsen, der er valgt på den årlige generalforsamling. RIKO har desuden en række samarbejdspartnere i form af andre organisationer, institutioner og enkeltpersoner, der kan tilslutte sig RIKOs formål.

Til daglig holder RIKO til i Plumfondens hus på Christianshavn i København. Det fredede bindingsværkshus ejes af Plums Fond for Fred, Økologi og Bæredygtighed, der stiller lokaler til rådighed for en række organisationer inden for fondens formål. RIKO har både sekretariat og mødelokaler i bygningen.

CSPPS

RIKO har adgang til viden om konfliktberørte samfund som medlem af det globale, ikke-statslige netværk Civil Society Platform for Peacebuilding and Statebuilding (CSPPS). Dette netværk er et civilsamfundsnært samarbejde mellem det globale syd og globale nord. CSPPS har til formål at styrke civilsamfundets stemme og kapacitet til at engagere sig i og yde indflydelse på freds- og statsopbygning. Dette er et kritisk bidrag til kriseforebyggelse samt bæredygtig fred og udvikling. CSPPS består af cirka 40 civilsamfundsorganisationer fra 29 lande, RIKO blev medlem i 2016. Medlemskabet i CSPPS betyder, at RIKO er i direkte kontakt med organisationer og personer, der arbejder med at skabe bæredygtig fred i skrøbelige stater. RIKO bestræber sig således på at være et bindeled mellem aktører, der er tilstede i konfliktberørte områder, og den danske udenrigspolitiske debat.

CSPPS er en del af International Dialogue on Peacebuilding and Statebuilding (IDPS), som er et tredelt samarbejde mellem netop CSPPS, International Network on Conflict and Fragility (INCAF), som er under Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), og G7+, som er en frivillig forening for konfliktberørte stater.