Om RIKO

RIKO står for Rådet for International Konfliktløsning og er en selvstændig, udenrigspolitisk tænketank med fokus på internationale konflikter og løsningen af disse ved brug af ikke-militærer midler. RIKO deltager aktivt i debatten om dansk udenrigspolitik uafhængig af partipolitiske og økonomiske interesser.

RIKO har eksisteret siden 2009 og til daglig ledes RIKOs arbejde af en bestyrelse, der årligt vælges af medlemmerne af RIKOs Råd.

RIKO samarbejder med andre institutioner og enkeltpersoner, der kan tilslutte sig formålet. Lige nu har RIKO samarbejde med Consilium, Plum Fonden, Crossing Borders, FN Forbundet og Hovedbiblioteket.  

 

Formål og vision

RIKOs overordenede formål er at bidrage til en reel demokratisk dialog om og et velinformeret beslutningsgrundlag for dansk udenrigspolitik. 

Derfor arbejder RIKO for at fremme dialog om nytænkning, alternativer og langsigtede strategier i dansk udenrigspolitik. Tillige er det RIKOs vision at fremme ikke-voldelige løsninger på internationale konflikter. 

RIKO ønsker, ud fra et konfliktløsningsperspektiv, at bidrage til i højere grad at synliggøre alle væsentlige parters synspunkter under interessekonflikter og væbnede konflikter. Ved at gøre andre synspunkter og nyhedskilder tilgængelige tilstræber RIKO at nuancere og forbedre den danske mediedækning af udenrigs- og udviklingspolitiske emner. 

RIKO arbejder for at fastholde traditionen i dansk udenrigspolitik om at løse internationale problemer og konflikter i overensstemmelse med FN’s principper og folkeretten.

Vedtægterne for RIKO kan læses her.

RIKO bestyrelsens forretningsorden kan læses her.

Baggrund

Dansk udenrigspolitik har siden Den Kolde Krigs afslutning udviklet sig i en retning, hvor anvendelsen af militær magt fylder for meget, som især demonstreret med deltagelsen i krigene i Irak og i Afghanistan. Uden større offentlig debat er der sket en gradvis militarisering af dansk udenrigspolitik, som ikke gavner hverken danske sikkerhedsinteresser eller løsningen af de internationale konflikter, Danmark deltager i. RIKO ønsker i stedet at vende tilbage til den danske udenrigspolitiske tradition for først og fremmest at optræde som formidler og mægler mellem parterne i internationale konflikter. Det er på denne baggrund, at RIKO blev stiftet i 2009.

 

Årsrapporter

Årsrapport 2016
Årsrapport 2014

Aktiviteter

RIKOs aktiviteter indebærer analyser, artikler, kommentarer, offentlige og interne møder, paneldebatter samt konferencer, som udfordrer og bidrager til demokratisk dialog om dansk udenrigspolitik.

Dette gør vi blandet igennem:

  • Ekspert baserede analyser
  • Konkrete anbefalinger til politikerne
  • Aktuelle, dybdegående og nuancerede artikler på vores sociale medier og hjemmeside
  • Paneldebatter, konferencer og seminarer

.