Om RIKO

RIKO står for Rådet for International Konfliktløsning, og er en selvstændig, udenrigspolitisk tænketank. I RIKO arbejder vi for at den udenrigspolitiske debat bliver mere nuanceret, især med hensyn til hvilke ikke-militære redskaber, Danmark kan benytte for at bidrage til løsningen af internationale konflikter og krige. Du kan læse mere om RIKOs formål og vision her.

RIKO er en medlemsorganisation bestående af en bestyrelse, et råd, et sekretariat og diverse frivilliggrupper. Til daglig ledes organisationen af bestyrelsen, der er valgt på den årlige generalforsamling. RIKO har desuden en række samarbejdspartnere i form af andre organisationer, institutioner og enkeltpersoner, der kan tilslutte sig RIKOs formål.

Til daglig holder RIKO til i Plumfondens hus på Christianshavn i København. Det fredede bindingsværkshus ejes af Plums Fond for Fred, Økologi og Bæredygtighed, der stiller lokaler til rådighed for en række organisationer inden for fondens formål. RIKO har både sekretariat og mødelokaler i bygningen.