Om RIKO

RIKO står for Rådet for International Konfliktløsning og er en tænketank med primær fokus på feltet der sammenfletter internationale relationer, konflikter og Danmarks rolle i verden. RIKO deltager aktivt i debatten om dansk udenrigspolitik som en organisation uafhængig af partipolitiske og økonomiske interesser.

RIKO samarbejder med andre institutioner og enkeltpersoner, der kan tilslutte sig formålet.

Baggrund

Dansk udenrigspolitik har siden Den Kolde Krigs afslutning udviklet sig i en retning, hvor anvendelsen af militær magt fylder for meget, som især demonstreret med deltagelsen i krigene i Irak og i Afghanistan.

Uden større offentlig debat er der sket en gradvis militarisering af dansk udenrigspolitik, som ikke gavner hverken danske sikkerhedsinteresser eller løsningen af de internationale konflikter, Danmark deltager i.

RIKO ønsker i stedet at vende tilbage til den danske udenrigspolitiske tradition for først og fremmest at optræde som formidler og mægler mellem parterne i internationale konflikter.

Formål

RIKOs overordnede formål er at bidrage til at styrke et velinformeret beslutningsgrundlag for og en reel demokratisk dialog om dansk udenrigspolitik.

RIKO arbejder for at fastholde traditionen i dansk udenrigspolitik for, at Danmark aktivt bidrager til at løse internationale problemer og konflikter i overensstemmelse med FN’s principper og folkeretten, som bør være klart retningsgivende for dansk og europæisk udenrigspolitik.

RIKO er tilhænger af robuste danske militære bidrag til internationale FN-styrker, når de deltager i operationer, som reelt, ikke kun formelt, styres af FN’s Sikkerhedsråd.

Aktiviteter

RIKO vil arbejde for at tilvejebringe større bredde i informationsgrundlaget for beslutningstagerne og i medierne, bl.a. gennem hjemmesiden www.riko.nu. Det indebærer bl.a., at forskellige konfliktparters synspunkter synliggøres i højere grad.

RIKO vil bidrage til at nuancere og forbedre den udenrigspolitiske dækning i danske medier, samt gennem analyser, kommentarer, møder og seminarer bidrage og udfordre til demokratisk dialog om dansk udenrigspolitik.

Organisation

RIKO er en selvstændig tænketank, oprindeligt stiftet som medlemsforening i 2009, som ledes i sit daglige arbejde af en bestyrelse. Bestyrelsen vælges årligt blandt medlemmerne af et større råd (‘Rådet i RIKO‘).

.

This post is also available in: English