Strategiplan 2020-2023

Læs RIKO’s Strategiplan 2020-2023 her…

Good Practices Report

Report on good practices for conflict prevention and peacebuilding – December 2019

Analyse af konflikten i Nordøstsyrien

Situationen i det nordøstlige Syrien – også kendt som Rojava – er blevet mere skrøbeligt siden starten af oktober.

Nedrustning skal på dagsordenen igen

Nedrustning og våbenkontrol er mindst lige så vigtigt i dag som under den kolde krig…

Arktis i Forandring

Klimaforandringerne åbner langsomt for nye sejlruter og for muligheden for udvinding af olie og andre mineralske ressourcer, ligesom livet i havet og de arktiske folks livsgrundlag ændres. Alt dette åbner op for nye risici, nye interesser og nye konflikter. Geopolitiske forandringer kan have alvorlige konsekvenser for mennesker og miljø. Hvis der finder ny militær oprustning sted i og omkring Arktis, kan det give usikkerhed, konflikter og krig.

RIKO er en uafhængig udenrigspolitisk tænketank, der arbejder for en nuanceret debat om dansk udenrigspolitik og for at fremme langsigtede, ikke-militære løsninger på internationale konflikter.

RIKO udarbejder løsningsorienterede analyser af internationale konfliktsituationer og oplyser om mægling og fredsopbygning for at bidrage til et velinformeret beslutningsgrundlag for dansk udenrigspolitik. Vi ønsker at bidrage til reel demokratisk dialog og kritisk debat om Danmarks udenrigspolitiske engagement og bidrag til løsning af internationale konflikter.

RIKO blev grundlagt i 2009, og organisationen er uafhængig af partipolitiske og kommercielle interesser. RIKO er nu en demokratisk medlemsforening, som består af en bestyrelse, et råd, et sekretariat og diverse frivilliggrupper. Til daglig ledes organisationen af bestyrelsen, der er valgt på den årlige generalforsamling.

Bliv medlem af RIKO og støt vores arbejde for at fremme ikke-militære løsninger på internationale konflikter.