Sådan skaber vi afspænding i Østersøregionen

Ruslands og NATOs aktuelle militærøvelser omkring Østersøen kan bidrage til yderligere spænding i området. Der er brug for skridt i modsat retning – her er en række konkrete bud.

Fælles udtalelse i forbindelse med den internationale fredsdag 2017

I anledning af den internationale fredsdag har RIKO underskrevet en udtalelse sammen med 131 fredsopbygnings organisationer, som kalder på et større engagement fra det internationale samfund og FN's generalforsamling til: fuldt ud at sætte fokus på fred i 2030...

Boganmeldelse af Trenins nyeste bog “Should we fear Russia?”

Skal vi frygte Rusland? - en boganmeldelse. af Søren Riishøj, lektor, medlem af RIKO.   Direktøren for Carnegie Endowment i Moskva, Dmitri Trenin, er ikke hvem som helst, slet ikke når det drejer sig om analyser af forholdene i Rusland og af russisk udenrigs- og...

En bæredygtig dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik

Læs rapporten i dens helhed her - eller i form af et kortere resumé. Udenrigspolitisk Gruppe fra RIKO vil hermed præsentere den første version af en rapport, hvis endelige version følger senere i 2017, om en anden tilgang til dansk...

RIKO udtalelse om håndteringen af situationen i Syrien

RIKO mener, at den danske regering bør prioritere sammen med andre lande, at øge presset på alle parter i konflikten, for at afslutte borgerkrigen gennem en forhandlet løsning, der garanterer basale rettigheder til alle befolkningsgrupper i Syrien.