Christiansborgkonference: Hvordan er konfliktforebyggelse relevant i en verden i brand?

Hvordan er konfliktforebyggelse relevant i en verden i brand? Konfliktforebyggelse bruges ofte i meget abstrakte vendinger, men hvad er det egentlig? Og hvordan bliver det brugt i praksis af danske aktører? Den 10. januar 2018 kl. 13-17 afholder Rådet for...

Sådan skaber vi afspænding i Østersøregionen

Ruslands og NATOs aktuelle militærøvelser omkring Østersøen kan bidrage til yderligere spænding i området. Der er brug for skridt i modsat retning – her er en række konkrete bud.

Fælles udtalelse i forbindelse med den internationale fredsdag 2017

I anledning af den internationale fredsdag har RIKO underskrevet en udtalelse sammen med 131 fredsopbygnings organisationer, som kalder på et større engagement fra det internationale samfund og FN's generalforsamling til: fuldt ud at sætte fokus på fred i 2030...

Boganmeldelse af Trenins nyeste bog “Should we fear Russia?”

Skal vi frygte Rusland? - en boganmeldelse. af Søren Riishøj, lektor, medlem af RIKO.   Direktøren for Carnegie Endowment i Moskva, Dmitri Trenin, er ikke hvem som helst, slet ikke når det drejer sig om analyser af forholdene i Rusland og af russisk udenrigs- og...

En bæredygtig dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik

Læs rapporten i dens helhed her - eller i form af et kortere resumé. Udenrigspolitisk Gruppe fra RIKO vil hermed præsentere den første version af en rapport, hvis endelige version følger senere i 2017, om en anden tilgang til dansk udenrigspolitik. Fokus for rapporten...

RIKO er en uafhængig udenrigspolitisk tænketank, der arbejder for en nuanceret debat om dansk udenrigspolitik og for at fremme langsigtede, ikke-militære løsninger på internationale konflikter.

RIKO udarbejder løsningsorienterede analyser af internationale konfliktsituationer og oplyser om mægling og fredsopbygning for at bidrage til et velinformeret beslutningsgrundlag for dansk udenrigspolitik. Vi ønsker at bidrage til reel demokratisk dialog og kritisk debat om Danmarks udenrigspolitiske engagement og bidrag til løsning af internationale konflikter.

RIKO blev grundlagt i 2009, og organisationen er uafhængig af partipolitiske og kommercielle interesser. RIKO er nu en demokratisk medlemsforening, som består af en bestyrelse, et råd, et sekretariat og diverse frivilliggrupper. Til daglig ledes organisationen af bestyrelsen, der er valgt på den årlige generalforsamling.

Bliv medlem af RIKO og støt vores arbejde for at fremme ikke-militære løsninger på internationale konflikter.