Efter Corona – Om at Åbne Nationalt og Internationalt

Den globale orden efter Corona bør bygge på en en globalisering nedefra, som tager højde for miljøet og global sundhed.

Økonomisk Ulighed Skaber Oprør og Hæmmer Vækst

I 2019 var der demostrationer verden over. Flere af dem byggede på stigende ulighed. RIKO undersøger hvordan oprør og økonomisk ulighed hænger sammen, og giver samtidig en opdatering på situationen i Irak, Chile, og Libanon.

Udfordringer for Colombias Fredsproces

Der er mørke skyer over den colombianske fredsaftale. Hvad har ført til, at det er sket? Og hvad kan der gøres for at forbedre situationen?

Politiken: “Den Utrættelige Debattør”

Poul Villaume, en af grundlæggerne af RIKO, fylder 70 år. I Politikens fødselsdagsartikel kaldes han ”den utrættelige debattør”…

Strategiplan 2020-2023

Læs RIKO’s Strategiplan 2020-2023 her…

RIKO er en uafhængig udenrigspolitisk tænketank, der arbejder for en nuanceret debat om dansk udenrigspolitik og for at fremme langsigtede, ikke-militære løsninger på internationale konflikter.

RIKO udarbejder løsningsorienterede analyser af internationale konfliktsituationer og oplyser om mægling og fredsopbygning for at bidrage til et velinformeret beslutningsgrundlag for dansk udenrigspolitik. Vi ønsker at bidrage til reel demokratisk dialog og kritisk debat om Danmarks udenrigspolitiske engagement og bidrag til løsning af internationale konflikter.

RIKO blev grundlagt i 2009, og organisationen er uafhængig af partipolitiske og kommercielle interesser. RIKO er nu en demokratisk medlemsforening, som består af en bestyrelse, et råd, et sekretariat og diverse frivilliggrupper. Til daglig ledes organisationen af bestyrelsen, der er valgt på den årlige generalforsamling.

Bliv medlem af RIKO og støt vores arbejde for at fremme ikke-militære løsninger på internationale konflikter.

Læs vores Strategi 2020-2023.