Call to Action on SDG16+!

Put the strong voice of Danish civil society behind strengthened and sustained commitment to SDG16+ and join the international chorus of CSOs in their advocacy at the UN High Level Political Forum in July and the SDGs Summit in September! To achieve the full...

Jørn Boye Nielsen: USA og Iran kan være på vej ud over kanten. Her er, hvordan vi forhindrer, at det sker

Bragt i Ræson 29.05.2019. Læs den oprindelige artikel her. Iran og USA er på kollisionskurs. USA har trukket sig ud af atomaftalen med Iran og indledt økonomiske sanktioner, der ryster Iran i sin grundvold. En deeskalering kræver, at verden udenfor, herunder EU,...

12 teser – for en mere nuanceret udenrigspolitisk debat

Lad os få en mere nuanceret og perspektivrig udenrigs- og sikkerhedspolitisk debat i Danmark, skriver 19 personer, der sammen har skrevet 12 teser. Valgkampen vil sikkert først og fremmest handle om indenrigspolitik. Men det overses ofte, hvor tæt nogle af disse...

Danmarks Improviserede Krige Kræver Nytænkning

Foto: Christian Als i Berlingske d. 11.03.19   Rådsmedlemmer af RIKO, Isabel Bramsen og Vibeke Vindeløv, har sammen med Ole Wæver, Søren Schmidt, Gorm Harste og Anine Hagemann skrevet om behovet for et permanent freds- og konfliktforskningsinstitut i Danmark....

Nearly two decades later – Just ‘add women and stir’?

Nearly 20 years ago, the UN Security Council adopted the groundbreaking UN Resolution 1325 on Women, Peace and Security (WPS). This was the first thematic resolution to reframe, recognize and reaffirm the crucial role women already do and should play across all stages of the conflict cycle – including prevention and sustaining peace and protection, relief and recovery. The adoption of the resolution thereby marked a significant normative shift within the global community in the approach to working on conflict and peace.

RIKO er en uafhængig udenrigspolitisk tænketank, der arbejder for en nuanceret debat om dansk udenrigspolitik og for at fremme langsigtede, ikke-militære løsninger på internationale konflikter.

RIKO udarbejder løsningsorienterede analyser af internationale konfliktsituationer og oplyser om mægling og fredsopbygning for at bidrage til et velinformeret beslutningsgrundlag for dansk udenrigspolitik. Vi ønsker at bidrage til reel demokratisk dialog og kritisk debat om Danmarks udenrigspolitiske engagement og bidrag til løsning af internationale konflikter.

RIKO blev grundlagt i 2009, og organisationen er uafhængig af partipolitiske og kommercielle interesser. RIKO er nu en demokratisk medlemsforening, som består af en bestyrelse, et råd, et sekretariat og diverse frivilliggrupper. Til daglig ledes organisationen af bestyrelsen, der er valgt på den årlige generalforsamling.

Bliv medlem af RIKO og støt vores arbejde for at fremme ikke-militære løsninger på internationale konflikter.