Hvorfor er forebyggelse af voldelig konflikt ikke en højere prioritet i dansk policy og praksis?

Blogindlæg til Civil Society Platform for Peacebuilding and Statebuilding (CSPPS) af Kristoffer Nilaus Tarp og Maria Stage, RIKO. Link til det fulde blogindlæg:http://bit.ly/2Ch8238 Forebyggelse af voldelig konflikt i en konflikt-berørt verden kan ikke kun...

Flygtningekrisen skal løses ved rødderne

Af Jørn Boye Nielsen, medlem af RIKOs bestyrelse.   Fattigdom, krige, klimaændringer, befolkningstilvækst er de dybereliggende årsager til flygtningestrømmene fra Afrika og Mellemøsten til Europa. Tid, planlægning og international samarbejde er centralt i løsningerne....

Visegrad-landene – en udfordring

Søren Riishøj, lektor, medlem af RIKO   Visegrad-landene, som står for de fire centraleuropæiske lande, Polen, Tjekkiet, Slovakiet og Ungarn, volder for tiden landene i det ”gamle” EU en del problemer. Men det sker på forskellig vis. Polen driver aktiv...

Blodig fred i Colombia

Af Julie Wetterslev & Simon Daniel Eiriksson I Colombia har fredsaftalen mellem den colombianske regering og den tidligere oprørsbevægelse FARC været under implementering i lidt over et år. FARC har nedlagt våbnene og de tidligere guerilla-soldater er igang med en...

Svensk mobilisering – eller nordisk afspænding?

Samarbejde og fælles sikkerhed omkring Østersøen er ikke politisk naivt JØRN BOYE NIELSEN, cand.scient.pol., SØREN RIISHØJ, lektor, POUL VILLAUME, professor Medlemmer af Rådet for Internatonal Konfliktløsning (RIKO) Den svenske regerings nylige udredning...

RIKO er en uafhængig udenrigspolitisk tænketank, der arbejder for en nuanceret debat om dansk udenrigspolitik og for at fremme langsigtede, ikke-militære løsninger på internationale konflikter.

RIKO udarbejder løsningsorienterede analyser af internationale konfliktsituationer og oplyser om mægling og fredsopbygning for at bidrage til et velinformeret beslutningsgrundlag for dansk udenrigspolitik. Vi ønsker at bidrage til reel demokratisk dialog og kritisk debat om Danmarks udenrigspolitiske engagement og bidrag til løsning af internationale konflikter.

RIKO blev grundlagt i 2009, og organisationen er uafhængig af partipolitiske og kommercielle interesser. RIKO er nu en demokratisk medlemsforening, som består af en bestyrelse, et råd, et sekretariat og diverse frivilliggrupper. Til daglig ledes organisationen af bestyrelsen, der er valgt på den årlige generalforsamling.

Bliv medlem af RIKO og støt vores arbejde for at fremme ikke-militære løsninger på internationale konflikter.