Poul Villaume om verden efter Helsinki: Dialogen mellem Trump og Putin kan stabilisere den vestlige orden

Af Paul Villaume bragt i Ræson 17 Juli 2018. USA’s magt er for nedadgående – ganske uafhængigt af hvem, der sidder i Det Hvide Hus. Og den dialog, Trump søger med Putin, vil kunne bidrage til stabilitet, også i Europa.

Skal Danmark have en ”Magnitsky-lov”?

Af Jørn Boye Nielsen, Søren Riishøj, Poul Villaume og Clemens Stubbe Østergaard En Magnitsky-lov vil give mulighed for at indefryse russiske rigmænds værdier og vedtage indrejseforbud for navngivne russere som straf for...

Der er ingen diplomatisk strategi for konfliktnedtrapning i Syrien og Mellemøsten

Under denne overskrift har Poul Villaume, medlem af RIKOs Råd, skrevet en aktuel kommentar til tidsskriftet RÆSONs hjemmeside i anledning af USAs, Storbritanniens og Frankrigs luftangreb i Syrien d. 14. april. I kommentaren påvises det bl.a., at...

RIKO om Forsvarsforliget

Med forsvarsforliget opprioriteres militære-virkemidler af Danmark. Der er ikke et enten/eller mellem international konfliktløsning og at varetage sin egen sikkerhed. Ligesom der ikke er et enten/eller mellem investering i fred og at øge militærudgifter....

Hvorfor er forebyggelse af voldelig konflikt ikke en højere prioritet i dansk policy og praksis?

Blogindlæg til Civil Society Platform for Peacebuilding and Statebuilding (CSPPS) af Kristoffer Nilaus Tarp og Maria Stage, RIKO. Link til det fulde blogindlæg:http://bit.ly/2Ch8238 Forebyggelse af voldelig konflikt i en konflikt-berørt verden kan ikke kun...
RIKO er en uafhængig udenrigspolitisk tænketank, der arbejder for en nuanceret debat om dansk udenrigspolitik og for at fremme langsigtede, ikke-militære løsninger på internationale konflikter.

RIKO udarbejder løsningsorienterede analyser af internationale konfliktsituationer og oplyser om mægling og fredsopbygning for at bidrage til et velinformeret beslutningsgrundlag for dansk udenrigspolitik. Vi ønsker at bidrage til reel demokratisk dialog og kritisk debat om Danmarks udenrigspolitiske engagement og bidrag til løsning af internationale konflikter.

RIKO blev grundlagt i 2009, og organisationen er uafhængig af partipolitiske og kommercielle interesser. RIKO er nu en demokratisk medlemsforening, som består af en bestyrelse, et råd, et sekretariat og diverse frivilliggrupper. Til daglig ledes organisationen af bestyrelsen, der er valgt på den årlige generalforsamling.

Bliv medlem af RIKO og støt vores arbejde for at fremme ikke-militære løsninger på internationale konflikter.