Key Concepts of Conflict Prevention and Peacebuilding

How do we understand the concepts of conflict prevention and peacebuilding? On August 30th the new CSO-network aimed at building organizational capacity within this area held its first event in the fall. At the seminar on "Key Concepts and Approaches in Conflict...

Maria Stage, RIKOs forkvinde for bestyrelsen og repræsentant til CSPPS, om fredsprocesser: Fredsprocesser skal være inklusive og vi skal forstå hvad, der driver konflikt

Kulturen på DR P1 inviterede den 17. september RIKOs forkvinde for bestyrelsen og repræsentant til CSPPS, Maria Stage, til en snak om fredsprocesser og RIKOs arbejde med at fremme ikke-militære løsninger på internationale konflikter. Du kan høre indslaget lige her...

Fælles udtalelse i forbindelse med den internationale fredsdag 2018

Læs den udtalelse som RIKO har underskrevet sammen med 84 fredsopbygnings organisationer i anledning af den internationale fredsdag her. Quakers United Nations Office (QUNO) førte an på udtalelsen.

Poul Villaume om verden efter Helsinki: Dialogen mellem Trump og Putin kan stabilisere den vestlige orden

Af Paul Villaume bragt i Ræson 17 Juli 2018. USA’s magt er for nedadgående – ganske uafhængigt af hvem, der sidder i Det Hvide Hus. Og den dialog, Trump søger med Putin, vil kunne bidrage til stabilitet, også i Europa.

Skal Danmark have en ”Magnitsky-lov”?

Af Jørn Boye Nielsen, Søren Riishøj, Poul Villaume og Clemens Stubbe Østergaard En Magnitsky-lov vil give mulighed for at indefryse russiske rigmænds værdier og vedtage indrejseforbud for navngivne russere som straf for...

RIKO er en uafhængig udenrigspolitisk tænketank, der arbejder for en nuanceret debat om dansk udenrigspolitik og for at fremme langsigtede, ikke-militære løsninger på internationale konflikter.

RIKO udarbejder løsningsorienterede analyser af internationale konfliktsituationer og oplyser om mægling og fredsopbygning for at bidrage til et velinformeret beslutningsgrundlag for dansk udenrigspolitik. Vi ønsker at bidrage til reel demokratisk dialog og kritisk debat om Danmarks udenrigspolitiske engagement og bidrag til løsning af internationale konflikter.

RIKO blev grundlagt i 2009, og organisationen er uafhængig af partipolitiske og kommercielle interesser. RIKO er nu en demokratisk medlemsforening, som består af en bestyrelse, et råd, et sekretariat og diverse frivilliggrupper. Til daglig ledes organisationen af bestyrelsen, der er valgt på den årlige generalforsamling.

Bliv medlem af RIKO og støt vores arbejde for at fremme ikke-militære løsninger på internationale konflikter.